Adref

Croeso!

Os ydych yn chwilio am eglwys, gwahoddwn chwi i ymweld a ni yn Eglwys Efengylaidd y Bala.  Mae tref y Bala yn sefyll i’r gogledd-ddwyrain o’r llyn enwog (Llyn Tegid).  Pobl ydym sy’n derbyn y Beibl fel Gair Duw ac yn cwrdd yn gyson i addoli a chymdeithasu.  Ceisiwn roi i’r Beibl le canolog yn ein cred a’n bywydau.  Yn ein hoedfaon defnyddiwn “power-point fel arfer a byddwn yn canu emynau a chytganau, hen a newydd i gyfeiliant piano ac weithiau y gitar; darllenwn rhannau o’r Beibl ac offrymir gweddiau;  fel rheol bydd y gweinidog yn egluro a chymhwyso rhyw ran o’r Beibl am tua hanner awr;  mae ein gwasanaethau yn Saesneg er bod 1/4 o’r aelodaeth yn rhygl yn y Gymraeg.  Mae’r gosodiad isod yn dweud beth sydd yn bwysig i ni fel eglwys.  Gellwch chwilio’r wefan i wybod mwy amdanom.  Os ydych yn dymuno cysylltu a ni, byddwn wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Cyhoeddwn…

Duw: Creawdwr a Barnwr i fod y cyntaf ymhob peth
Y Beibl: yn safon ein cred a’n bywyd
Newyddion Da: maddeuant a bywyd newydd trwy ymddiried yn Iesu Grist, Arglwydd Croeshoeliedig, Atgyfodedig
Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a’u bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas â’r Tad, a’r Mab a’r Ysbryd Glân. 20 A dysgwch nhw i wneud popeth dw i wedi ei ddweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siwr y bydda i gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod.” Mathew 28:19-20