Beth sydd ymlaen

Mae’r gweithgareddau wythnosol yng Nghanolfan Bro Tegid, heblaw bod o’n dweud yn wahanol:


Dydd Sul
10.30 yb Gwasanaeth Bore Mae ganddon ni cyfleustarau i’r rhai efo plant ifanc. Mae diodydd yn cael eu cynnig ar ol y gwasaneth
6.30 yp Gwasaneth Nosweithiol 

Dydd Mawrth
7.00 yp Cyfarfod Gweddi [Mae’r Cyfarfod Gweddi yn eiledu efo Grwpiau Adref]
Tair Grwp Adref (3 yn Bala; 1 o rhain yn Cymraeg) yn cyfarfod ar adegau gwahanol (Dydd Mawrth – Dydd Iau) bob bythefnos, yn eiledu efo’r Cyfarfod Gweddi.

Dydd Iau
2.00 yp Astudiaeth Beibl Merched Mae hwn yn cyfarfod yn tai aelodau gwahanol o’r eglwys bob bythefnos, yr un wythnos a’r Cyfarfod Gweddi

NB.
Mae Cyfarfod Dynion yn rhedeg ar y Nos Iau olaf o’r mis. Mae’r Eglwys efo mynediad parod i siop llyfr EMW, hefys ar y Stryd Fawr, ac o fama mae cyrsiau Christianity Explained yn rhedeg ar adegau gwahanol. Os byswch chi efo diddordeb mewn hwn, cysylltu efo ni os gwelwch yn dda.