(English) Home

CROESO

 

 

Yn Eglwys Efengylaidd y Bala, rydym yn grŵp o unigolion o wahanol gefndiroedd sydd eisiau rhannu’r newyddion da am Iesu Grist gyda’n cymuned. Byddem yn falch iawn petaech yn ymweld â ni. I gael mwy o wybodaeth am yr eglwys, ewch i dudalennau perthnasol y wefan.

Dywedodd Iesu ‘Dewch ata i, bawb sy’n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi. ‘ Mathew 11:28
 

Am wahoddiad! Dywed Iesu Grist ‘Dewch ataf fi!’ Fodd bynnag, rydyn ni’n teimlo… flinedig, ar ben y byd, wedi ein gorlethu, yn unig, yn bositif neu’n plymio ymlaen, mae’r gwahoddiad i ni i gyd. Mae angen Crist arnom ni i gyd.

Fe greodd Duw ni i fwynhau perthynas ag Ef. Ond nid ydym wedi gwerthfawrogi’r berthynas hon, ac rydym wedi ceisio gwneud bywyd ein ffordd ein hunain. Oherwydd ein pechod rydyn ni’n cael ein gwahanu oddi wrth Dduw – pa mor galed bynnag rydyn ni’n ceisio ei blesio.

Ond anfonodd Duw Iesu Grist i fyw bywyd perffaith ac i farw ar groes dros ein pechodau. Oherwydd i Iesu roi ei fywyd drosom ni, gellir ein croesawu i deulu Duw am dragwyddoldeb.