Cysylltu a ni

CYSYLLTU A NI

 

Pe dymunech gysylltu a’r eglwys am fanylion y gwasanaethau, er enghraifft, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn ceisio ateb mor fuan ag sy’n bosbl.

Eich Enw (gorfodol)

Eich E-bost (gorfodol)

Pwnc

Eich neges

 

Oherwydd nad yw’r eglwys yn berchen ar adeilad, ni allwn ddarparu cyfeiriad post. Peidiwch ag anfon unrhyw beth ar gyfer Eglwys Efengylaidd y Bala i Ganolfan Bro Tegid. Os hoffech gyfeiriad post neu rif ffôn, gofynnwch amdano try lenwi’r ffurflen uchod os gwelwch yn dda.