Bangor University Christian Union Science Podcast

Yn fis Chwefror, cafodd un o'n haelodau, Dan Williams, y cyfle i gyfrannu yn wythnos cenhadaeth flynyddol Undeb Cristnogol Prifysgol Bangor. Dyma podcast yn seiliedig ar y cwestiwn 'A yw gwyddoniaeth wedi cael gwared a Duw?'. Wedi arwain gan Rory Restall (Llywydd Gwryw'r UC), efo Peter Brind (gweithiwr Relay) a Dan Williams (gwyddonydd).

Gofynnwyd y cwestiynau pryd roedd y podcast yn fyw. Os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau, danfon nhw i ni trwy ein tudalen 'Cysylltwch â ni'.

cyCymraeg