About us

AMDANOM NI

Mae Y Bala yn dref fach, ychydig i’r gogledd-ddwyrain o’i llyn enwog (Llyn Tegid). 
Rydyn ni’n grŵp o Gristnogion sy’n credu yn y Beibl ac sydd wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd i addoli a chymrodoriaeth ers 1981. Ein nod yw rhoi lle canolog i’r Beibl yn ein cred a’n harfer.
Yn ein gwasanaethau ar y Sul, rydym yn gyffredinol yn canu emynau a chaneuon Cristnogol, hen a newydd, gyda phiano a defnyddio PowerPoint. Rydyn ni’n darllen y Beibl ac rydyn ni’n gweddïo. Bydd un o bregethwyr yr eglwys (y gweinidog fel arfer) yn egluro ystyr a chymhwysiad darn o’r Beibl am oddeutu hanner awr. Mae ein gwasanaethau yn Saesneg, er y byddai tua 1/2 o’r eglwys yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Nid oes cod gwisg penodol, felly gwisgwch gan eich bod yn gyffyrddus. Mae gennym Loop System ar gyfer y rhai sy’n ei chael hi’n anodd clywed.
Rym yn gysylltiedig a AECW, Affinity a MEC. Mae’r tri datganiad isod yn dweud wrthych beth sy’n bwysig i ni fel eglwys. AECW, a network in Wales of Bible-centred churches, and Affinity. We also have close links to the EMW. The three statements below tell you what’s important to us as a church.
Duw Creawdwr a Barnwr i fod y cyntaf ymhob peth
Y Beibl Yn safon ein cred a’n bywyd
NEWYDDION DA Maddeuant a bywyd newydd trwy ymddiried yn Iesu Grist, Arglwydd Croeshoeliedig, Atgyfodedig!
cyCymraeg