Lleoliad

LLEOLIAD

Ar gyfer ein Gwasanaethau Dydd Sul, rydym yn cwrdd yng Nghanolfan Bro Tegid, sydd wedi’i lleoli ar y Stryd Fawr yn y Bala, bron gyferbyn â cherflun Thomas Ellis a Bwyty Plas-yn-dre. Rydym wedi ein lleoli rhwng ‘The Ship Inn’ a ‘Capel Hefin, Bala Antiques’, hen adeilad wedi’i osod yn ôl oddi ar y ffordd.

Mae parcio am ddim yn y Stryd Fawr, ond wedi’i gyfyngu i 1 awr yn unig. Mae gennym ganiatâd i ddefnyddio maes parcio y Feddygfa y tu ôl i Ganolfan Bro Tegid, a gellir cael mynediad i’r adeilad trwy’r cefn. Mae’r map isod yn dangos ein lleoliad ac mae’r llinell goch yn dangos y llwybr i gerdded. Mae’r map yn rhyngweithiol os ydych chi am ddarganfod mwy.

Canolfan Bro Tegid, 50 Mount Street, Y Bala, LL23 7RS

Ar gyfer lleoliadau ein cyfarfodydd eraill, Cysylltwch â Ni.

Gallwch ddod o hyd i Siop Lyfrau Manna yn 53 High St, Y Bala LL23 7AF