Pwy yw Pwy

PWY YW PWY

Gareth Williams

Gweinidog

Mae Gareth wedi bod yn gweinidog i Eglwys Efengylaidd y Bala ers 2007. Mae'n briod ag Annette ac mae ganddyn nhw 2 o blant sydd wedi tyfu i fyny. Yn wreiddiol o Fanceinion, daeth Gareth yn athro Bioleg a Gemau ar y Cilgwri. Yna aeth i Dde Cymru i ailhyfforddi mewn Diwinyddiaeth. Daeth yn ddarlithydd yn Union, ac mae'n dal i wneud hynny yn achlysurol nawr. Yn ei amser rhydd mae Gareth wrth ei fodd yn archwilio'r mynyddoedd lleol, yn cefnogi Man Utd ac yn dyblu mewn ceir clasurol.

Gwydion Lewis

Henadur

Mae Gwydion yn briod â Catrin ac mae ganddyn nhw 4 o fechgyn wedi tyfu i fyny. Maen nhw'n rhedeg Bryn Y Groes, Canolfan Gynadledda EMW yn y Bala. Cyn hyn roedd Gwydion yn byw yng Nghaerdydd ac yn athro Gemau. Mae'n hoffi Rygbi ac wrth ei fodd pan fydd Cymru'n ennill.

Dave Gee

Diacon

Mae Dave yn briod ag Ange. Maen nhw'n rhedeg Siop Lyfrau Manna yn Wrecsam.

cyCymraeg