Gweithgareddau

GWEITHGAREDDAU

DYDD SUL
10.30yb Gwasanaeth Bore (efo lluniaeth) yng Nghanolfan Bro Tegid
6.30yh Gwasanaeth Nos yng Nghanolfan Bro Tegid
Mae cyfleusterau ar gael i'r rheini sydd â phlant ifanc.
DYDD MAWRTH
7.00yh Cyfarfod Gweddi (Mae'r Cyfarfod Gweddi yn eiledu efo Grwpiau Adref) mewn cartref aelod
DYDD IAU
2.00yh Astudiaeth Beibl Merched (yr un wythnosau a'r Cyfarfod Gweddi) yng nghartref aelod
DYDD MAWRTH - DYDD IAU
Gwahanol Grwpiau Adref (gwahanol wythnosau a'r Cyfarfod Gweddi)
Am fwy o wybodaeth am amserau a lleoliadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.
Mae gennym hefyd Siop Lyfrau Cristnogol Manna ar y stryd fawr, lle gallwch chi gwrdd â phobl o'r eglwys yn aml a darganfod mwy. Rydym yn cynnal cyrsiau Christian Explored o'r fan hon, felly os byddai gennych ddiddordeb yn y rhain, rhowch wybod i ni.