Cysylltwch â ni

CYSYLLTU A NI

Pe dymunech gysylltu a’r eglwys am fanylion y gwasanaethau, er enghraifft, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn ceisio ateb mor fuan ag sy’n bosbl.

    Eich Enw (Angenrheidiol)

    Eich Ebost (Angenrheidiol)

    Pwnc (Angenrheidiol)

    Eich Neges

    Oherwydd nad yw'r eglwys yn berchen ar adeilad, ni allwn ddarparu cyfeiriad post. Peidiwch ag anfon unrhyw beth ar gyfer Eglwys Efengylaidd y Bala i Ganolfan Bro Tegid. Os hoffech gyfeiriad post neu rif ffôn, gofynnwch amdano try lenwi'r ffurflen uchod os gwelwch yn dda.